Skip to content

Đinh Văn Thoảng

Chủ sở hữu thương hiệu giày da giaydb, ông được biết đến với việc tạo ra các sản phẩm giày da thủ công độc đáo và sang trọng.

녹색정의당, 0석 전망에 '충격'…심상정도 '낙선' 예측 [지상파 출구조사] | 서울신문

녹색정의당, 제22대 총선 참패에 충격…심상정 경기 고양갑 후보도 낙선

녹색정의당이 2024년 4월 10일 치러진 제22대 국회의원 선거에서 지역구와 비례대표 모두에서 의석을 확보하지 못하자 충격에 빠졌습니다. 지상파 방송 3사의 출구조사 결과에 따르면, 녹색정의당은 단 한… Read More »녹색정의당, 제22대 총선 참패에 충격…심상정 경기 고양갑 후보도 낙선

활짝 핀 튤립·수선화 행렬…

활짝 핀 튤립·수선화 행렬…”서울식물원서 봄 만끽해요” Update 2024

봄이 만발한 서울식물원을 즐겨보세요 서울식물원은 화려한 봄꽃들로 가득합니다. 지난 겨울에 식재된 튤립, 수선화, 히야신스, 무스카리, 알리움 등 15만 송이의 구근식물이 활짝 피어났기 때문입니다. 봄날의 정취를… Read More »활짝 핀 튤립·수선화 행렬…”서울식물원서 봄 만끽해요” Update 2024

Kt, 2021년 출시 아이폰13에 공시지원금 50만원…구형모델 지원 '생색내기' - 뉴스1

Kt, 2021년 출시 아이폰13에 공시지원금 50만원…구형모델 지원 ‘생색내기’ Update 2024

KT, 2021년 출시 아이폰13에 공시지원금 50만원…구형모델 지원 ‘생색내기’ 2024 KT가 2021년에 출시된 아이폰13 시리즈의 공시지원금을 크게 늘리며 구형 모델 판매에 박차를 가하고 있습니다. 이는 새… Read More »Kt, 2021년 출시 아이폰13에 공시지원금 50만원…구형모델 지원 ‘생색내기’ Update 2024

K드라마? 아니, 개표방송입니다'… Bbc 한국 개표방송 소개 - 국민일보

‘K드라마? 아니, 개표방송입니다’… Bbc 한국 개표방송 소개 Update 2024

“‘K드라마? 아니, 개표방송입니다’… BBC 한국 개표방송 소개 2024″라는 제목으로, 영국 BBC 뉴스 방송은 10일 한국의 지상파 방송사들이 선거 개표 방송에서 K드라마와 할리우드 영화의 장면을 차용해… Read More »‘K드라마? 아니, 개표방송입니다’… Bbc 한국 개표방송 소개 Update 2024

손흥민, 토트넘의 3월 `이달의 골` 주인공 선정 - 매일신문

손흥민, 토트넘 3월 ‘이달의 골’ 주인공 – 또 한번 최고의 한 달을 보낸 손세이셔널

20대 후반으로 접어든 손흥민이지만, 여전히 그의 활약상은 눈부시다. 프리미어리그를 대표하는 골잡이 손흥민이 지난 3월에도 최고의 활약을 펼치며 토트넘 홋스퍼에서 ‘이달의 골’ 주인공이 되었다. 3월 ‘이달의… Read More »손흥민, 토트넘 3월 ‘이달의 골’ 주인공 – 또 한번 최고의 한 달을 보낸 손세이셔널

개표상황] 중·성동갑 윤희숙 51.02%, 전현희에 2.05%P↑…개표율 43% - 뉴스1

[개표상황 업데이트] 윤희숙 국민의힘 후보, 중 성동갑 43% 개표 시 전현희에 2.05%p 앞서

우리나라 22대 총선이 진행되고 있는 가운데, 서울 중구·성동구 갑 선거구에서 국민의힘 윤희숙 후보가 더불어민주당 전현희 후보를 앞서가고 있습니다. 현재 개표 상황 10일 오후 8시 53분… Read More »[개표상황 업데이트] 윤희숙 국민의힘 후보, 중 성동갑 43% 개표 시 전현희에 2.05%p 앞서