Skip to content

ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า: สำหรับนักเดินทางคล่องใจ

10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ

ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า

1. จุดประสงค์ของวีซ่า

วีซ่าคือเอกสารหรืออนุมัติที่ให้แก่บุคคลที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีเจตนาเพื่อความปลอดภัยของประชากรในประเทศปลายทาง วีซ่ามีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และประเทศปลายทางที่ต้องการ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว วีซ่าทำงานสำหรับการทำงานหรือศึกษาต่อ หรือวีซ่าที่ให้ไว้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาภายในประเทศต่าง ๆ

2. คำจำกัดความของวีซ่า

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศต้งตั้งขึ้นให้ผู้ประสงค์เดินทางไปยังประเทศนั้น โดยมีเอกสารดังนี้
– พาสปอร์ต: เอกสารสำคัญที่ผู้เดินทางต้องมีเพื่อแสดงเรียบร้อยว่าตนเองมีสัญชาติอะไร และใช้เพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่น
– เอกสารประกอบการขอวีซ่า: เอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอวีซ่า เช่น หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เอกสารการทำงาน หนังสือรับรองการศึกษา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามชนิดของวีซ่าที่ต้องการ

3. ประเภทของวีซ่า

วีซ่าหรือเอกสารที่ให้ไว้สำหรับเดินทางมีหลายประเภท ตามวัตถุประสงค์และการใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการ เราสามารถแบ่งประเภทวีซ่าเป็นหลักๆ ดังนี้

3.1 วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น มักจะมีระยะเวลาที่จำกัดและต้องออกภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวมักจะต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อที่รัฐบาลประเทศที่ต้องการเข้าเที่ยวสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้

3.2 วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงานหรือวีซ่าการทำงานเป็นวีซ่าที่ออกให้กับบุคคลที่มีเจตนาที่จะทำงานในประเทศที่ต้องการ วีซ่านี้ต้องการเอกสารประกอบการทำงานที่สมบูรณ์และข้อจำกัดเฉพาะตามประเทศแต่ละประเทศ

3.3 วีซ่าบรรยายศิลปะและสัญชาติ

วีซ่าบรรยายศิลปะและสัญชาติหรือวีซ่าศิลปะเป็นวีซ่าที่ออกให้ในกรณีที่มีการบรรยายด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่อไป

3.4 วีซ่ากู้กลางของอากาศยาน

วีซ่านี้ออกโดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ โดยบุคคลที่ได้รับวีซ่านี้สามารถเดินทางไปยังประเทศที่แตกต่างกันได้จากที่ไปตามจุดปลายทางของกองทัพอากาศสหรัฐฯ

4. ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า

มีหลายประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าเพื่อเข้าชมหรือประชุมภายในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางสั้น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากความสัมพันธ์ดีระหว่างประเทศ ความสมดุลย์ทางเศรษฐกิจ การจัดการการท่องเที่ยวที่ดี หรือสภาพทางธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ นี่คือรายชื่อของประเทศที่ไม่ต้องการวีซ่าสำหรับชาวไทย
– สิงคโปร์
– มาเลเซีย
– บรูไน
– อินโดนีเซีย
– เวียดนาม
– ลาว
– กัมพูชา
– อินเดีย
– ฟิลิปปินส์
– มาเลเซีย
– มาลาวี
– พม่า
– กาตาร์
– คูเวต
– ไต้หวัน
– ญี่ปุ่น
– เกาหลีใต้
– ฝรั่งเศส
– เยอรมนี
– อิตาลี
– สแปน
– กรีซ
– สวีเดน
– สวิตเซอร์แลนด์
– ฮอลแลนด์
– เนเธอร์แลนด์
– เดนมาร์ก
– บราซิล
– แคนาดา
– อเมริกา
– ไม่กังวลได้ว่าจะได้เพิ่มรายชื่ออย่างไร

5. เงื่อนไขและการรับวีซ่าฟรี

การรับวีซ่าฟรีในประเทศต่างๆสามารถทำได้โดยมีเงื่อนไขและข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามตามประเทศต่าง ๆ นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด ลองตรวจสอบเว็บไซต์ของสถานทูตหรือสำนักงานในประเทศเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงเอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอรับวีซ่าฟรี

6. เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเดินทาง

เอกสารที่ผู้เดินทางต้องนำมาเพื่อการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ต้องการ สำหรับส่วนใหญ่วีซ่าทั่วไปจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้
– พาสปอร์ต: จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตที่ถูกต้องและมีระยะเวลาใช้งานที่เหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน
– ภาพถ่าย: อาจมีความต้องการจำเป็นต้องมีภาพถ่ายล่าสุดขนาดเล็ก
– หนังสืออนุมัติ: โดยเฉพาะเอกสารประกอบการขอวีซ่า

7. การขอวีซ่าและกระบวนการ

กระบวนการขอใบวีซ่าสำหรับประเทศต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไป ขั้นตอนหลักประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้
– ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร: ก่อนที่คุณจะยื่นใบสมัครการขอวีซ่า คุณควรตรวจสอบว่าคุณมีเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับประเทศที่ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ มันอาจท

10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ \”วีซ่า\”

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023, 72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า, ยุโรป ไม่ต้องขอวีซ่า, ประเทศที่ขอวีซ่ายากที่สุด, ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ไทย ล่าสุด, พาสปอร์ตไทย ไม่ต้องขอวีซ่า 2023, ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าลาว, ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า

10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ \
10 ประเทศวิวสวย เที่ยวสบายไปได้เลยไม่ต้องขอ \”วีซ่า\”

หมวดหมู่: Top 67 ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า 2023

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า 2023: ช่วงสมัยใหม่ของการเดินทางระหว่างประเทศ

การเดินทางระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน แต่ในกระบวนการเตรียมการเดินทางนี้ บางครั้งก็มีความยุ่งยากเกี่ยวกับการขอวีซ่า วีซ่าเป็นเอกสารที่มุ่งหวังให้ทำให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่พบกับอุปสรรคใด ๆ แต่ในปี 2023 นี้ มาเนีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ แองโกลา และแคนาดาเป็นต้นไม่ต้องขอวีซ่าในหลายสาขาเช่นนักท่องเที่ยว ลูกค้าที่อยู่ในประเทศนอกของราชอาณาจักรที่ชาวไทยเป็นที่อยู่อาศัย

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านสำรวจและจัดสรรเหตุผลที่ทำให้ต้องการขอวีซ่าสำหรับประเทศแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้

1. มาเนีย

มาเนียเป็นประเทศพักผ่อนที่น่าสนใจและเป็นที่หลบภัยสำหรับชาวตะวันตก ในปี 2023 นี้ มาเนียได้เปิดตัวแผนที่ฟรีวีซ่า (Visa Waiver) ว่าด้วยการเที่ยวสั้น ๆ ที่ไม่เกิน 90 วันภายใน 180 วัน ทำให้ผู้เดินทางได้เที่ยวมาเนียได้อย่างอิสระก่อนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

2. ญี่ปุ่น

หากคุณกำลังฝันถึงการเดินทางสู่ประเทศแห่งแดนซากุระและความกว้างขวางแห่งชัยชนะ ปี 2023 อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะสนุกกับการเดินทางไปญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า ประเทศญี่ปุ่นกำลังทำหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้แผนแปลง “วีซ่าโอลิมปิก 2020” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาและผู้เป็นบุคลากรที่เข้าร่วมในงานโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นสัมผัสกับประเทศตั้งแต่หนังสือเชิญถึงเคาน์ดาวน์ของเคาน์กอล์ฟ

3. อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่ต้องการเดินทางอย่างต่อเนื่องในปี 2023 ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้ย่อมเปิดประติมากรรมพื้นบ้านที่มีเสน่ห์ ปีหน้า จะมีประเทศอินโดเนเซียที่จะขอใช้วีซ่าฟรี 30 วันในการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เที่ยวในกรุงจาการ์ตา

4. สิงคโปร์

สิงคโปร์ แหล่งประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่ไม่มีวีซ่าเป็นปัญหาในปี 2023 กำลังจะเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้รับใบหย่านภัยจากกรมทรัพย์สินอยู่ในสิงคโปร์เฟรมวันที่ไปเที่ยว เป็นการสนับสนุนและให้พื้นที่แก่นักท่องเที่ยวการเรียนรู้และพักผ่อน

5. แอฟริกาใต้

ชุมชนที่หลากหลายของแอฟริกาใต้เป็นผลสำคัญของการเดินทางในส่วนที่ใหญ่ของมุมมองการเดินทางของคุณ ในช่วงเวลาสำคัญในปี 2023 แอฟริกาใต้กำลังจะเปิดประติมากรรมที่มุมมัวใหม่เพื่อ ผู้แข่งขันสร้างความตั้งใจเพื่อการแข่งขันฟุตบอลแข่งขันฟุตบอลโลก 2023 ในประเทศ

6. แองโกลา

แองโกลาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในปี 2023 เราสามารถใช้หนี่งตัวพักผ่อนและประสบการณ์การเดินทางเพื่อให้ความสนใจในรูปแบบที่ดีที่สุดและไม่ต้องขอวีซ่า

7. แคนาดา

แคนาดาเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดสำหรับการสำรวจธรรมชาติที่งดงาม ในปี 2023 นี้ โครงการฟรีวีซ่า พวกนี้ และในโอกาสที่ดีที่สุดของคุณสามารถเดินทางผจญภัยเพื่อสะสมประสบการณ์ที่สร้างความท้าทายที่อควาจจกกรรมเยี่ยมเข้าสู่แคนาดาในปี 2023 และไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. วีซ่าคืออะไร?
– วีซ่าคือเอกสารที่อนุญาตให้บุคคลเข้าชมหรือเข้าพักอยู่ในประเทศอื่นนอกจากประเทศตนเอง

2. ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2023?
– ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2023 ได้แก่ มาเนีย, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, แองโกลา, และแคนาดา

3. วีซ่าฟรีวีซ่าหมายถึงอะไร?
– วีซ่าฟรีวีซ่าคือการอนุญาตให้คนไทยได้เดินทางไปยังประเทศที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลาที่ระบุโดยไม่ต้องขอวีซ่า

4. การเปิดประติมากรรมการท่องเที่ยวประจำภาควีซ่าเต็มในประเทศแคนาดาคืออะไร?
– นักท่องเที่ยวที่ได้รับวีซ่าเต็ม ที่อยู่ในห้องเดี่ยวหรือเครื่อง Jumและกลุ่มที่กำลังกระทำกิจกรรมตามแรงบันดาลใจต้องการอนุญาตให้แต่ละคนมากสุด 15 คนเท่านั้น

5. ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องพกพาเมื่อเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ หรือไม่?
– ใช่ คุณอาจต้องมีเอกสารเสริมตามความต้องการของแต่ละประเทศ เช่น พาสปอร์ตที่ใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือและใบรับรองว่าจะทำงาน

สรุป
การเดินทางระหว่างประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงสมัยใหม่เมื่อไม่ต้องขอวีซ่า เป็นข่าวดีสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายและลดขั้นตอนในการเตรียมการเดินทาง ในปี 2023 และอนาคตที่ใกล้เข้ามา การอนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าอาจเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ อีกพื้นที่

เพื่อแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัญหาในการเดินทางระหว่างประเทศ แนะนำให้คุณติดต่อสถานกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศปลายทางก่อนการเดินทางของคุณเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องล่าสุดเกี่ยวกับการ get/ ขาย/ วีซ่าฟรีวีซ่า และตรวจสอบว่าคุณยังต้องการเอกสารเสริมอื่น ๆ อีกเช่น พาสปอร์ตที่ถูกต้อง ในการเดินทางของคุณไปยังประเทศต่าง ๆ

ความสะดวกสบายในการเดินทางในปี 2023 คืออย่างไรก็ตาม ฉันหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมและท่องเที่ยวไปทั่วโลกไปพร้อมกันทั้งนี้ วีซ่าไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปในการเตรียมการเดินทางของคุณ

เที่ยวยุโรปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

เที่ยวยุโรปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

การเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวในยุโรปเป็นสิ่งที่นับวันนับตอนกำลังเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และวัฒนธรรมที่น่าตื่นเต้น ยุโรปได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และนอกจากการเลือกประเทศที่ต้องการเที่ยวแล้ว มีเรื่องที่ทำให้คนหลายคนกังวลอย่างหนึ่ง นั่นคือการขอวีซ่า เนื่องจากยุโรปมีประสงค์ที่จะรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องในการเข้าเยือนของนักท่องเที่ยวที่กำลังเข้ามาในประเทศของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณคงสงสัยว่ามีประเทศยุโรปไหนบ้างที่คุณสามารถเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ใช่ไหม? ในบทความนี้ เราจะมาเปิดเผยประเทศที่คุณสามารถเริ่มการเดินทางของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขอวีซ่าเรื่องยุโรป

ประเทศที่คุณสามารถเที่ยวยุโรปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

1. สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
สวิตเซอร์แลนด์มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมภูเขาใหญ่ ทะเลสาบและทิวเขาไปพร้อมๆ กัน และยังมีไร่องุ่นที่สวยงามอีกด้วย สวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารและช็อปปิ้งที่เป็นที่นิยมสำหรับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากคุณทำการเที่ยวเป็นรอบเดียวกันและไม่เกิน 90 วัน คุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าสู่ประเทศนี้

2. ออย์แลนด์ (Norway)
ออย์แลนด์เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม หากคุณกำลังมองหาการเต็มอิ่มกับภูเขาทะเลสาบ ภูเขาและหลายพื้นที่ที่น่าอัศจรรย์อื่นๆ ธรรมชาติสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ ออยแลนด์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับผู้เที่ยวที่อยากใช้เวลาอยู่ติดกับธรรมชาติ นอร์เวย์ยังได้รับความเคารพมากในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ยุคลำนำไปด้วยโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

3. ฟินแลนด์ (Finland)
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่จัดอยู่ในเครือข่ายหมู่เกาะฟินนิช (Schengen) และหากคุณทำการเดินทางในเขตไม่เกิน 90 วัน คุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ฟินแลนด์เต็มไปด้วยป่า ทะเลสาบ ทิวเขา และศูนย์กลางเมืองที่สง่างาม เนื่องจากพื้นที่ที่กว้างขวาง คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมกลางแจ้งในธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของฟินแลนด์

4. กัมพูชา (Cambodia)
กัมพูชาให้เครดิตในเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวัดที่อัศจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในกัมพูชารวมถึงโบราณวัตถุยุคอังกฤษโบราณและอนุสาวรีย์โบราณของเมืองซิมรีป้อมเสลภูมิภาค ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าเยือนกัมพูชาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าถ้าเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

5. บราซิล (Brazil)
ถือเป็นประเทศที่ทมิฬแต่งตัวด้วยธรรมชาติอันงดงามในทุกๆ ภูมิภาค บราซิลเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมากมาย เช่นนำ้ตกอีกุสซู (Iguazu Falls) ทะเลเมดิทีออเรเนียน และแม้กระทั่งเมืองโรดลำปูนที่สวยงาม เช่นริโอเดจาเนโรซา อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เดินทางที่เข้าไปหรือสามารถดำเนินการในโปรแกรมยุโรป บราซิลยังไม่ขอวีซ่าได้เพื่อเข้าเยือน

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันต้องทำอย่างไรเมื่อเดินทางไปยุโรปโดยไม่มีวีซ่า?
เมื่อคุณเดินทางไปยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุ โดยทั่วไปไม่สามารถอยู่ในยุโรปเกิน 90 วันต่อครั้ง และไม่สามารถทำงานหรือทำธุรกิจได้ นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป เนื่องจากกฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

2. ฉันสามารถท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ภายในยุโรปได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเดินทางไปเยือนประเทศอื่นๆภายในยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศที่คุณสนใจ

3. ทำไมบางประเทศในยุโรปยังต้องการวีซ่า?
บางประเทศได้รับความเข้าใจว่าการควบคุมการเข้าเยี่ยมชมในประเทศของพวกเขาเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ และอาจเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศในรูปแบบของค่าธรรมเนียมขอวีซ่า

4. การตามกฎระเบียบของการเดินทางในยุโรปเป็นการจำกัดความเสี่ยงและการลดการซ้อนลำบาก หรือไม่?
ใช่ การมีกฎระเบียบเหล่านี้ช่วยให้เรามีความสำเร็จในการกำหนดกฎและข้อตกลงร่วมกันกับประเทศอื่น ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและราบรื่นที่สุดโดยทั่วไป

ในสรุป เที่ยวยุโรปไปไหนไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและผ่อนคลาย สถานการณ์กฎของแต่ละประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือก่อนการเดินทาง แต่ในทำนองเช่นนี้ การตำหนิว่ายุโรปเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกๆ อาจไม่ค่อยถูกต้องเสมอไปเสมอมา คุณจะพบว่ายุโรปยังคงเป็นที่นิยมต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย และวัฒนธรรมที่น่าทึ่ง

ดูเพิ่มเติมที่นี่: giaydb.com

ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023

ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023

เมื่อพูดถึงการเดินทางไปต่างประเทศ เราจะนึกถึงกระบวนการขอวีซ่าที่ซับซ้อนและเป็นงานที่ใช้เวลาหลายวันเพื่อจัดหาเอกสารและสำเนาหลายชุด เพื่อยืนยันตัวตนและเรียกร้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ แต่ในปี 2023 นี้ ท่านที่มีความภูมิใจในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ยินดีที่จะได้เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศต้นแบบสำหรับการเดินทางของสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 จะจบสิ้นกระบวนการขอวีซ่าและกำแพงดอกไม้ทั้งหมด

แนวความคิดของการกำหนดประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความสะดวกสบายและประหยัดเวลาของคนที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เท่านั้น แต่เป็นสัญญาญาณที่แสดงถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความมั่งคั่งในประเทศไทย ทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศและการสร้างความมั่งคั่งของผู้คนในสังคม

ในหนึ่งปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความคืบหน้าอย่างมากในการพัฒนาท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสร้างสรรค์มิติใหม่ของการท่องเที่ยว การปลูกฝักบัวใหญ่ลอยลำคลอง การสร้างระบบราชการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับแหล่งน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อโอกาสในการเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในโครงการปัญหาวีซ่าประเทศต่ำ โดยประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2566

สำหรับกระบวนการไม่ต้องขอวีซ่า โดยมองเป็นระยะยาวในอนาคต นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ จะไม่ต้องมีการขอวีซ่าที่ก่อนหน้านี้ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจะดำเนินการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสามารถและเร่าร้อนที่จะออกเดินทางเป็นรายบุคคล บทความกึ่งหนึ่งวิจารณ์ว่า กฎดังกล่าวจะทำให้สังคมและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคง โดยช่วงปี 2023-2024 คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศต่างๆ บุกเบิกสู่ปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมาก

นอกจากกระบวนการไม่ต้องขอวีซ่า ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 ยังนำเสนอโอกาสการพัฒนาตัวเองอย่างมากมายกับเป้าหมายการท่องเที่ยวในประเทศ และการเสริมสร้างเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าร่วมสหรัฐอเมริกาในโครงการตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะลดขั้นตอนไปจากการขอวีซ่าตามปกติ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและกฎระเบียบของทางสหรัฐอเมริกาด้วย ต้องตระหนักถึงความเครียดในการการเดินทางให้สม่ำเสมอ และทำความเข้าใจในการปรับตัวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชากรในประเทศต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ทางรัฐบาลไทยแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีการตรวจสุขภาพมากกว่าครอบครัว

แบบถามคำถามที่พบบ่อย

คำถาม : งานขอวีซ่ายังมีหรือไม่หลังจากประเทศไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023?

คำตอบ : ในกรณีที่ต้องการท่องเที่ยวไปประเทศที่ไม่อยู่ในโครงการประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คุณยังจำเป็นต้องขอวีซ่าตามปกติและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่ต้องการไป

คำถาม : จำเป็นต้องทำการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่?

คำตอบ : ในกรณีที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมกับโครงการประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 ทางรัฐบาลไทยแนะนำให้ผู้เดินทางตรวจสุขภาพที่พร้อมต่อการเดินทาง

คำถาม : ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากประเทศไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คาดว่าจะเป็นประเทศใดบ้าง?

คำตอบ : ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 ประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สแวนด์, ลิยบีเรีย, ครุซเชีย, สหรฐอาหรับเอมิเรตส์

คำถาม : อ้างอิงกฎระเบียบ ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2023 มีระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณาวีซ่าเท่าใด?

คำตอบ : เฉลี่ยในระยะเวลาประมาณ 72 ชั่วโมง ในการพิจารณาวีซ่า

72ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า

72 ประเทศที่ไทยไม่ต้องขอวีซ่า: ประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและยามหลังสำหรับคนไทย
(สำคัญขอให้ท่านทราบ หัวข้อเนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เสมอ)

การเดินทางไปต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจมาก แต่ในบางครั้งนั้นมันก็อาจมาพร้อมกับกระบวนการทางระบบที่ซับซ้อน เช่นการขอวีซ่า ในระบบรัฐบาลของแต่ละประเทศ วีซ่าคือเอกสารหรือการอนุญาตที่จำเป็นต้องมีเพื่อเข้าเข้าชมหรือเข้าพักอย่างถูกกฎหมาย เอกสารดังกล่าวหลักเลขหนึ่งบางครั้งอาจกระทบกระเทือนกลไกการเดินทางของคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ

แต่ทว่า ไม่ใช่แค่แพ่งเชิญที่จัดสรรโดยบางประเทศเท่านั้นที่ไม่ต้องพึ่งหวังเอกสารดังกล่าว ในความเชื่อถือและการอินเทอร์เน็ตที่ยุคสมัยนี้ มีอีกหลายประเทศที่คนไทยสามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอนุญาตให้แม้อาจมีเวลาอัคคีชั่วขณะรวม 72 ประเทศดังกล่าวคือ:

1. สหรัฐอเมริกา
2. สวิสเซอร์แลนด์
3. สนามเบญจมินทร์
4. สวีเดน
5. สหราชอาณาจักร
6. ออสเตรเลีย
7. นิวซีแลนด์
8. กรีซ
9. ออสเตรีย
10. อิตาลี
11. ฟินแลนด์
12. ดัตช์แลนด์
13. เนเธอร์แลนด์
14. ฟิลิปปินส์
15. ฟิจิ
16. บราซิล
17. สเปน
18. โปรตุเกส
19. คอสตาริกา
20. อินโดนีเซีย
21. บรูไน
22. ขอมโขง
23. มาเลเซีย
24. ลักเซมเบิร์ก
25. มาสิโดเนีย
26. อาร์เจนตินา
27. แคนาดา
28. บุรุนดี
29. เดนมาร์ก
30. กัมพูชา
31. ลาว
32. ลิบีเรีย
33. ลาตเวีย
34. มะเลเตา
35. สินธุเปโต
36. ลักเติ้ลิสแตละ
37. กริกส์และแคว์ออสบลิด
38. เอสโตเนีย
39. พอร์ทูกัล
40. ปานามา
41. เอลซัลวาดอร์
42. มาเลต้า
43. ออสเตรีย
44. คีร์กีซสถาน
45. บราบันด์
46. อิรัก
47. มอนท์เซอร์รัต
48. ซาอุดีอาระเบีย
49. ตุรกี
50. ยูเครน
51. แอลเบเนีย
52. มอลโดวา
53. คาซัคสถาน
54. ยีเมน
55. สหราชอาณาจักร
56. ลักเซมเบิร์ก
57. เม็กซิโก
58. โซมาเลีย
59. ฮอนดูรัส
60. คีลิง
61. บอลิเวีย
62. มอริเชียส
63. นาอูรู
64. โมนาโก
65. คอสตาริกา
66. ปานามา
67. โบลิเวีย
68. กรีนแลนด์
69. ไผร่เข้าไทย (ประเทศเพื่อนบ้าน)
70. ลาว (ประเทศเพื่อนบ้าน)
71. พม่า (ประเทศเพื่อนบ้าน)
72. กัมพูชา (ประเทศเพื่อนบ้าน)

หัวข้อข้างต้นเป็นรายการของประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ควรจะมีอย่างน้อยหกเดือนข้างหน้าการเดินทาง และะเวลาส่วนใหญ่ที่กำหนดดังกล่าวอยู่ที่ 30 วันหลังจากตอบแบบสอบถามเข้าร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ในรายการ

FAQs:

คำถาม: วีซ่าคืออะไร?
คำตอบ: วีซ่าคือเอกสารหรือการอนุญาตที่ต้องดำเนินการในการขอเพื่อเข้าเข้าชมหรือเข้าพักอย่างถูกกฏหมายในประเทศอื่น ๆ

คำถาม: ทำไมบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าต่อคนไทย?
คำตอบ: มีหลายสาเหตุที่ทำให้บางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าต่อคนไทย มากที่สุดคือ เกณฑ์การขอวีซ่าของแต่ละประเทศที่ต่างกันออกไป

คำถาม: การเลือกประเทศในการเดินทางที่ไม่ต้องขอวีซ่าต่อคนไทยนั้นควรพิจารณาอะไรบ้าง?
คำตอบ: ก่อนที่จะเลือกประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าต่อคนไทย ควรทำการวิจัยและตรวจสอบเงื่อนไขเกณฑ์เข้าชมของแต่ละประเทศอย่างละเอียด เช่น อายุหรือเวลาที่ใช้เพื่อเข้าศึกษาว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ การทำธุรกิจในประเทศเหล่านี้หรืออาชีพอื่น ๆ

คำถาม: หากเราต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ต้องขอวีซ่า ต้องทำอย่างไร?
คำตอบ: หากคุณต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ต้องการขอวีซ่า ควรทำการหาข้อมูลการขอวีซ่าของประเทศนั้นก่อน เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมวีซ่า และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เพียงพอและเตรียมสำคัญไว้และส่งคำขอในเวลาที่กำหนด

พบ 5 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า.

ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว -  Phụ Tùng Ô Tô Cpa
ประเทศที่ไม่ใช้วีซ่า: สุดยอดที่พร้อมให้คุณเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว – Phụ Tùng Ô Tô Cpa
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย - Mushroom Travel
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย – Mushroom Travel
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
ไม่ต้องยื่นเรื่องขอ Visa ก็เที่ยวได้ตั้ง 33ประเทศ - เรื่องทั่วไป -  Hondacityclub - Powered By Discuz!
ไม่ต้องยื่นเรื่องขอ Visa ก็เที่ยวได้ตั้ง 33ประเทศ – เรื่องทั่วไป – Hondacityclub – Powered By Discuz!
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
Update! 2022 อัพเดทล่าสุด ประเทศที่คนไทยเดินทางได้ไม่ต้องขอวีซ่า
เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี 32 ประเทศฟรีวีซ่า คนไทยผ่านฉลุย | Changtrixget
เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี 32 ประเทศฟรีวีซ่า คนไทยผ่านฉลุย | Changtrixget
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า - Skyscanner  Thailand
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้าง โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า – Skyscanner Thailand
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า: การเดินทางไปประเทศโดยง่ายไม่กังวลถึงการขอ วีซ่า
ไทยอันดับ 65 Passport ทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2022
ไทยอันดับ 65 Passport ทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2022
อัพเดท! 33 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับคนไทย - ประกันการเดินทางต่างประเทศ  Allianz Travel
อัพเดท! 33 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับคนไทย – ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
มีประเทศไหนมั้งที่คนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เเล้วต่างประเทศต้องขอ - Pantip
มีประเทศไหนมั้งที่คนไทยไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า เเล้วต่างประเทศต้องขอ – Pantip
ใช้วีซ่าเชงเก้น บินเข้าประเทศเชงเก้น ที่ไม่ใช่ประเทศที่ขอวีซ่ามา ได้หรือไม่  | Gonoguide Visa - Youtube
ใช้วีซ่าเชงเก้น บินเข้าประเทศเชงเก้น ที่ไม่ใช่ประเทศที่ขอวีซ่ามา ได้หรือไม่ | Gonoguide Visa – Youtube
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2019
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 - 365Travel
อัพเดท‼ 32 ประเทศไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ปี 2020 – 365Travel
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
ขอวีซ่าเชงเก้นรอบเดียวผ่าน ทำได้ไม่ยาก!
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย - Mushroom Travel
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย – Mushroom Travel
Life'S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺  ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้อง ไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
Life’S So Good ] 🇪🇺เที่ยวยุโรป ขอวีซ่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด🇪🇺 ยุโรปเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคน ร่วมถึงแอดด้วย ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันต้อง ไปเที่ยวที่นั่นให้ได้
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
10 เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
จองตั๋วพร้อมเที่ยว อัปเดต 15 ประเทศ เที่ยวง่ายไม่ต้องขอวีซ่า
จองตั๋วพร้อมเที่ยว อัปเดต 15 ประเทศ เที่ยวง่ายไม่ต้องขอวีซ่า
34 ประเทศถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้ Visa มีแค่กระเป๋าลากก็เที่ยวได้เลย
34 ประเทศถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้ Visa มีแค่กระเป๋าลากก็เที่ยวได้เลย
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้างในโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
พาสปอร์ตไทยไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้างในโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
34 ประเทศถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้ Visa มีแค่กระเป๋าลากก็เที่ยวได้เลย
34 ประเทศถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้ Visa มีแค่กระเป๋าลากก็เที่ยวได้เลย
ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า มีประเทศอะไรบ้าง มาดูกัน
ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า มีประเทศอะไรบ้าง มาดูกัน
อัพเดท 32 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยฉลุย เที่ยวจอร์เจียได้ 365 วัน!
อัพเดท 32 ประเทศไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยฉลุย เที่ยวจอร์เจียได้ 365 วัน!
สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น - Visatogo Pattaya
สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น – Visatogo Pattaya
Infographic เปรียบเทียบวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของประเทศต่างๆ ที่ไหนขอยาก-ง่าย  และรายละเอียดอื่นๆ
Infographic เปรียบเทียบวีซ่าทำงานหลังเรียนจบของประเทศต่างๆ ที่ไหนขอยาก-ง่าย และรายละเอียดอื่นๆ
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ยื่นรอบเดียวผ่านชัวร์ | Changtrixget
เตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ยื่นรอบเดียวผ่านชัวร์ | Changtrixget
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
34 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า Passport ไทยผ่านฉลุย อัปเดต 2566
10 อันดับประเทศน่าเที่ยวรอบโลก แบบไม่ง้อวีซ่า! - Bolttech Blog - News &  Updates
10 อันดับประเทศน่าเที่ยวรอบโลก แบบไม่ง้อวีซ่า! – Bolttech Blog – News & Updates
ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า - Visatogo Pattaya
ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า – Visatogo Pattaya
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
ชาวต่างชาติ เข้าไทย ต้องขอวีซ่ามั้ย อยากอยู่ไทยนานๆ ต้องทำยังไง | Gonoguide  Visa - Youtube
ชาวต่างชาติ เข้าไทย ต้องขอวีซ่ามั้ย อยากอยู่ไทยนานๆ ต้องทำยังไง | Gonoguide Visa – Youtube
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
ไทยคว้าอันดับ 68 ประเทศ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2023
ไทยคว้าอันดับ 68 ประเทศ พาสปอร์ตทรงอิทธิพลสุดในโลก ปี 2023
สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น - Visatogo Pattaya
สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น – Visatogo Pattaya
ข่าวดี! คนไทยไม่ต้องขอ วีซ่าแคนาดา หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข -  ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
ข่าวดี! คนไทยไม่ต้องขอ วีซ่าแคนาดา หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข – ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
พาสปอร์ต”ทรงอิทธิพลที่สุด ทำไมต้องญี่ปุ่นและสิงคโปร์
พาสปอร์ต”ทรงอิทธิพลที่สุด ทำไมต้องญี่ปุ่นและสิงคโปร์
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
34 ประเทศน่าเที่ยว 2023 ไม่ต้องขอวีซ่า [กรกฎาคม 2023]
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย ไม่ต้องรอ!
33 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า 2023 คนไทยเที่ยวได้เลย ไม่ต้องรอ!
วีซ่าขาด วีซ่าท่องเทียวหมดอายุ ทำยังไงดี พม่า ลาม กัมพูขา
วีซ่าขาด วีซ่าท่องเทียวหมดอายุ ทำยังไงดี พม่า ลาม กัมพูขา
อัปเดต ประเภทวีซ่าที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ จากประกาศล่าสุด 2023
อัปเดต ประเภทวีซ่าที่เดินทางเข้าประเทศจีนได้ จากประกาศล่าสุด 2023
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
เที่ยวยุโรป วีซ่าเชงเก็น Schengen Visa เข้าได้กี่ประเทศ | Tourkrub
31 ประเทศ คนไทยเที่ยวฟรีไม่ต้องมีวีซ่า ! L Bolttech.Co.Th
31 ประเทศ คนไทยเที่ยวฟรีไม่ต้องมีวีซ่า ! L Bolttech.Co.Th
ปักหมุด 9 ทริปแนะนำ(+ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า)ที่คุ้มหนักมากเวอร์ 2018
ปักหมุด 9 ทริปแนะนำ(+ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า)ที่คุ้มหนักมากเวอร์ 2018
บริการขออนุญาตกลับประเทศ (Re Entry Permit) แรงงานต่างด้าว
บริการขออนุญาตกลับประเทศ (Re Entry Permit) แรงงานต่างด้าว
มาทำความรู้จัก Vaccine Passport เตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว!
มาทำความรู้จัก Vaccine Passport เตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว!

ลิงค์บทความ: ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า.

ดูเพิ่มเติม: https://giaydb.com/category/beauty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *